Aquest curs tornam a tenir formació al centre pel nostre professorat sobre la metodologia d’aprenentatge basat en projectes. És un curs presencial on es treballaran diferents aspectes de planificació, disseny i aplicació de projectes així com també l’aprenentatge d’eines TIC associades.

Trobareu la convocatòria amb més informació en aquest enllaç.