A continuació teniu el calendari de recuperació d’àrees pendents d’altres cursos. Si teniu dubtes consultau als vostres professors, tutors o als caps de departament.

Calendari pendents abril 2019