Dilluns dia 13 de maig serà dia no lectiu com a dia de lliure elecció del centre i per tant no hi haurà classe.