El mes de febrer s’obrirà el termini de matrícula dels centres d’educació de persones adultes per al curs 2017-2018. L’educació de persones adultes s’adreça a persones majors de devuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.