Bon dia,

el termini per sol·licitar plaça pel curs 2020-21 ja està obert. Podeu fer les vostres sol·licituds a l’enllaç següent:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7wtyV5JvEQn8Fyt4eVvPwJyLwP4GRaM0E7345o6uzYEbQvg/viewform

Consultau el document d’ajuda en cas de dubte:

Document d’ajuda matrícula


MÉS INFORMACIÓ:

Dades de consulta:  BOIB del 12 de maig de 2020

Els alumnes del nostre centre que continuen estudis al nostre centre han de fer la sol·licitud de plaça entre el dia 14 i 22 de maig, i la matrícula el dia i en la forma que indicarem (penjarem instruccions més endavant). 

Adscripció 1r ESO:   alumnes que vénen de les escoles CEIP Escola Nova, Col·legi Verge de Monti-sion, CEIP Es Cremat i CEIP Joan Mas i Verd.

  • És un procés intern entre escoles i institut, els pares sols heu de fer la sol·licitud de plaça.  Informau-vos al vostre centre de primària.
  • Publicació provisional d’admesos:  3 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
  • Reclamacions:  del 4 al 8 de juny, al centre (tràmit telemàtic).
  • Publicació definitiva d’admesos:  11 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
  • Matrícula 14 al 24 de juliol  (penjarem instruccions).

BATXILLERAT:

  • CENTRES NO ADSCRITS, en aquests moments no està disponible. El tràmit s’iniciarà dia 24 de juny.

FORMACIÓ PROFESSIONAL:

La presentació de SOL·LICITUDS per a cursar FP presencial, serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020. Enllaç amb el calendari

A causa del COVID-19, el període d’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ s’ha ampliat des del 25 al 29 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Per a més informació: formacioprofessional.caib.es

Enllaç al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/75/1057861

Les PROVES D’ACCÉS als cicles formatius de grau mitjà s’ajornen als dies 8 i 9 de juliol http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.docodi=4141568&coduo=337&lang=ca