Benvolgudes famílies, 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha subscrit els acords de la Conferència Sectorial d’Educació que va tenir lloc entre el Ministeri i les comunitats autònomes el 14 d’abril i ha publicat diverses resolucions al respecte al BOIB del 18 d’abril. En virtud d’aquestes instruccions, l’IES Porreres elaborarà un pla per al final del curs escolar 2019-2020, que es presentarà al Consell Escolar, i del qual us oferirem, a continuació, les línies estratègiques principals i que afecten a l’alumnat i famílies. 

Una de les qüestions que volem destacar és que NO HI HA APROVAT GENERAL i el curs continua amb l’aprenentatge no presencial, des de casa. L’alumnat ha de continuar treballant i seguint les instruccions que donam per a continuar el seu procés d’aprenentatge i poder assolir les competències necessàries per a continuar els seus estudis o incorporar-se al món laboral en les millors condicions. També volem recordar que el curs no s’allargarà més enllà del 19 de juny, que era el darrer dia lectiu del curs. 

Volem garantir que el procés d’ensenyament i aprenentatge tindrà en compte totes les situacions personals, socials i tecnològiques i que no permetrem que cap alumne/a del centre surti perjudicat per la situació que estam vivint. El professorat del centre coneix perfectament a tot l’alumnat i actuarem per oferir l’ajuda necessària en cada cas, de manera molt individualitzada. 

Demanar-vos la vostra col·laboració per conscienciar a l’alumnat que han de seguir amb les seves rutines de classes i tasques per poder afavorir el seu aprenentatge d’aquest final de curs.

Recordar que us podeu posar en contacte amb el centre de diverses maneres:

– Podeu enviar un mail directament al professorat (mails claustre).

– Podeu enviar un mail a l’equip directiu (contacte@iesporreres.cat)

– Podeu telefonar al 616226405 (horari d’atenció de 8h a 14h).

Novament, el professorat de l’IES Porreres vos envia una forta abraçada a totes les famílies.