Benvolgut alumnat i famílies,

Esperam que tot us vagi bé durant aquest confinament. Com heu pogut comprovar, el treball telemàtic és més intens que el presencial. Tenim l’esperança de poder tornar a la normalitat el més aviat possible.

Aquests primers dies han estat intensos per l’alumnat i pel professorat, i molt probablement també per les famílies per poder organitzar-vos.

Cal tenir present que el context en què es troba l’alumnat és molt diferent. Des d’aquells que no tenen més que el mòbil per realitzar les tasques (si en tenen), fins aquells que viuen en una situació familiar poc idònia perquè tenen alguna persona malalta a casa, o perquè el suport familiar és mínim. 

La casuística de l’entorn en què fa feina el nostre alumnat ens obliga a ser cauts i respectuosos amb la situació que se’ns presenta i a mantenir, ara més que mai, el sentit comú i la voluntat de cercar el màxim benefici per al nostre alumnat, amb equitat i flexibilitat. Temps hi haurà, en acabar aquesta situació extraordinària que vivim i patim, per retornar a les activitats quotidianes.

Per tant, des de la Conselleria i Inspecció Educativa se’ns han demanat les següents pautes :

  • Equilibri en la distribució de les tasques de les diferents assignatures i la ponderació en la intensitat de feina a l’alumnat. (S’han fet reunions amb els equips educatius per tractar aquestes temàtiques).
  • L’avaluació de les tasques i de quina manera aquesta pot repercutir en les qualificacions. (Durant aquesta setmana ja hem realitzat totes les sessions de la 2a avaluació. Podreu consultar les notes al Gestib el proper dilluns dia 23 de març a partir de les 14h. Aquelles famílies que no tenen accés al Gestib poden enviar una sol·licitud al correu contacte@iesporreres.cat indicant “ALUMNE/A” i “correu de contacte”).
  • Treball de nous continguts. De moment, i d’acord amb les pautes que s’han donat, no hem d’introduir continguts o aprenentatges nous, sinó contribuir a afermar els que ja s’han treballat a l’aula. Amb l’evolució de la situació dels esdeveniments veurem quins canvis haurem de realitzar en aquest aspecte.
  • L’alumnat ha de poder realitzar les tasques de forma autònoma, perquè el suport familiar és molt diferent en funció del context, com hem comentat anteriorment.

Pensau que la situació és incerta i, per tant, subjecta a canvis i modificacions constants. Segons evolucioni la situació, és probable que apareguin instruccions o pautes noves, que us transmetrem el més aviat possible i per al desenvolupament de les quals comptau, com sempre, amb la nostra ajuda i suport. 

En qualsevol moment ens podeu fer arribar qualsevol dubte o consulta que pugueu tenir. Estam a la vostra disposició.

Gràcies a tothom pel vostre esforç. Salut i ànim.

Atentament,

Claustre IES Porreres

IES PORRERES

CTRA, MONTUÏRI, S/N

07260 PORRERES

TLF. 971168590

contacte@iesporreres.cat