APIMA

Renovació Junta directiva APIMA

Dia 1 de juliol de 2021 es va constituir la nova junta directiva de l’Associació de Pares i mares (APIMA) de l’IES Porreres formada per: 

Joana Karmany Jaume, Presidenta

Guillem Andreu Amengual, Vicepresident

Coloma Miralles Martorell, Secretària

Joana Maria Mascaró Bauzà, Tresorera

Mateu Oliver Munar, vocal

L’objectiu de l’associació és cooperar en la marxa del centre, treballant conjuntament amb l’Equip Directiu i el Consell Escolar pel bon nivell educatiu, per la gestió dels recursos disponibles i col·laborar per una millora contínua. També és important la mobilització de les institucions responsables a fi de fer sentir la nostra veu per demanar totes les millores necessàries pel centre. 

L’APIMA és un canal de transmissió de l’opinió de pares i mares i també de formació a través d’activitats formatives com xerrades o seminaris.

Agraïm tots els suggeriments o comentaris que ens podeu fer arribar en qualsevol moment, escrivint a apima@iesporreres.cat, així com també la vostra col·laboració a les activitats que s’organitzin…..perquè entre tots/es ho farem tot!!!!

Finalment donam les gràcies a la Junta Directiva sortint ja que la seva implicació aquests darrers anys ha fet possible, una vegada més, la continuïtat d’una tasca que és molt important per tota la comunitat educativa de l’IES Porreres. Gràcies Cati Roca, Caterina Sureda, Aina Armero i Catalina Garcia.