Cada any a principi de curs es duen a terme les reunions amb les famílies per informar de tot allò que pugui ser necessari a nivell general. A petició de les famílies, enguany es farà en dos dies diferents per donar opció a les famílies amb més d’un alumne al centre puguin tenir opció d’assistir a les dues reunions.

El dia 4 d’octubre a les 19h hi haurà al centre les reunions dels tutors amb les famílies dels alumnes de 1r i 2n d’ESO.

Els objectius d’aquesta jornada són:
  • Presentació de l’equip directiu.
  • Presentació dels tutors dels vostres fills.
  • Organització del curs 17-18.

El dia 5 d’octubre a les 19h hi haurà al centre les reunions dels tutors amb les famílies dels alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Els objectius d’aquesta jornada són:

  • Presentació de l’equip directiu.
  • Presentació dels tutors dels vostres fills.
  • Organització del curs 17-18.
  • A continuació (a les 20h) hi haurà reunió del viatge d’estudis de 4t d’ESO a l’aula de Música.

Esperam la vostra assistència.