El departament de tecnologia va organitzar una visita a les instal·lacions de l’empresa PORAXA. Els alumnes de 3r d’ESO varen poder veure de primera mà el procés de fabricació de productes fets a partir de porexpan. Durant la visita es feu especial esment a la gestió de la matèria primera, emmagatzematge, fabricació i tractament dels residus. També pogueren observar l’aplicació d’experiències pilot d’organització de l’espai de treball per millorar els processos industrials.

Volem agrair la col·laboració de l’empresa, del gerent i dels seus treballadors.