El termini per a sol·licitar les beques per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, finalitza el dia 30 de setembre de 2021. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Així mateix també trobareu la informació i les instruccions per sol·licitar la beca a la Secció de Beques de la pàgina web:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yes