Alumnat,  Oferta formativa i matrícula

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA CURS 2024-2025

Llistat provisional d’alumnat admès a la formació professional bàsica d’agrojardineria i composicions florals del curs 2024-2025

VEURE EL LLISTAT