Transport escolar

L’alumnat procedent de Montuïri i Vilafranca de Bonany es trasllada a l’IES Porreres mitjançant el servei de transport escolar, facilitat per la Conselleria d’Educació i Cultura. Sempre que sigui necessari hi haurà un bus adaptat per aquells alumnes que el necessitin.

Només pot fer ús del servei de transport escolar l’alumnat que té el carnet (subministrat per la secretaria del centre). En cap cas es deixarà entrar a l’autocar qualsevol persona que no tengui l’esmentat carnet. Així i tot, si algun alumne del centre necessita fer ús d’aquest transport per motius acadèmics (per exemple, anar a fer un treball en parella o grup) ho podrà sol·licitar a secretaria emplenant el model pertinent de sol·licitud. (descarrega model de sol·licitud)

En cas de fer un ús inadequat d’aquest mitjà, els alumnes poden ésser privats d’aquest servei durant un període màxim de tres dies.

Tal com estableix la normativa, a partir del curs 2007-08 és obligatòria la presència d’una persona acompanyant. Parades, horari de sortida i arribada:

a) Alumnat procedent de Montuïri:

Es Dau: sortida a les 7:30 h.

S’Hostal: sortida a les 7:30 h.

b) Alumnat procedent de Vilafranca:

Avinguda de les Escoles: sortida a les 7:30 hores.

L’arribada de l’alumnat als respectius pobles ve determinat per l’horari del centre. Normalment és de 20-25 minuts després de la sortida de l’institut.

Tal com estableix la normativa del servei del transport escolar, en cas que la companyia que realitza qualsevol dels trajectes, no pugui efectuar tant la sortida com l’arribada passats quinze minuts de l’hora establerta, aquesta està obligada a informar a la direcció de l’IES Porreres de la incidència.

ES RECORDA QUE: Es pot suspendre el dret al servei de transport escolar per un període comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius quan la conducta que perjudiqui greument la convivència afecti l’àmbit d’aquest servei.