L’equip directiu

L’equip directiu està format per:

Joan Ramon Xamena Vidal (Director)

Miquel Gayà Florit (Secretari)

Catalina Vidal Pou (Cap d’estudis)

Cristina Bauçà Ferrer (Cap d’estudis)

Maria Antònia Mut Gelabert (Cap d’estudis)