Els departaments didàctics

Biologia i Geologia

Educació Física

Educació Plàstica i Visual

Física i Química

Formació Professional Bàsica

Geografia i Història

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengües Estrangeres

Matemàtiques

Música

Orientació

Tecnologia