L’IES Porreres participa des del curs 2016-17 al programa EOIES, conjuntament amb l’EOI de Manacor. EOIES és un pla de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d’Idiomes.

 

Hi poden participar els alumnes de 4t d’ESO i els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.

 

Al llarg del curs, els professors de secundària treballen conjuntament amb el professorat d’EOI per preparar el seu alumnat per a l’examen. D’aquesta manera, si els alumnes aproven l’examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivell 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera i amb els seus professors de l’IES, els alumnes realitzen una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d’activitats i els criteris d’avaluació propis de l’ensenyament de l’EOI per al qual es preparen.

 

El present curs 2017-18, a l’IES Porreres hi ha tres grups d’alumnes de 4t d’ESO inscrits al programa: dos grups d’anglès (Intermedi 1, Intermedi 2) i un grup d’alemany (Bàsic 1).