Informació general

Porreres és un municipi del Pla de Mallorca, que limita amb Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri, Sant Joan i Vilafranca de Bonany. El terme municipal té una extensió de 85’63 km2 i una població aproximada de 5.544 habitants. Les festes locals són Sant Joan (24 de juny) i Sant Roc (16 d’agost).
L’IES Porreres va néixer per a satisfer les necessitats socials i educatives dels tres pobles de la zona (Porreres, Montuïri, Vilafranca). És un centre petit on s’imparteixen estudis d’ESO i FPB d’agrojardineria i composicions florals, i aquest fet afavoreix la comunicació i proximitat entre les famílies i el professorat, així com la integració de l’alumnat.
És un centre públic que ofereix una educació de qualitat i en català, que educa els seus alumnes en valors, i que compartint i transmetent coneixements i fomentant l’esperit crític ajuda a millorar les competències dels seus alumnes per tal de preparar-los pel seu futur.


La visió del nostre centre treballa en la voluntat de prestar una formació integral de l’alumne. Aspiram a:
Que el nostre institut generi unes altes expectatives d’èxit entre el nostre alumnat i una autoestima positiva en les pròpies possibilitats per enfrontar-se als reptes personals, acadèmics i/o professionals que vulguin marcar-se.
Treballar en equip, de forma interdisciplinària, incorporant les noves tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.
Oferir una major diversitat d’estudis i que estigui gestionant amb un sistema de qualitat eficient.
Gaudir d’un àmbit on el clima relacional entre els membres de la comunitat educativa (famílies, professorat i alumnat) augmenti la confiança, la participació i el respecte en el paper de cadascú en el procés educatiu, on tothom se senti satisfet pels resultats obtinguts.
Els valors que impulsam són el respecte, la responsabilitat, l’empatia, el plaer d’aprendre, el compromís social, la millora personal contínua i la participació.