El Consell Escolar

Aquests són els membres del Consell Escolar de l’IES Porreres: (Pendent de revisió)

PRESIDENT: Joan Ramon Xamena Vidal

CAP D’ESTUDIS: Cristina Bauçà Ferrer

SECRETARI: Miquel Gayà Florit

REPRESENTANT APIMA: Joana Karmany Jaume

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Maria Antònia Veny

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

* Llorenç Vallespir Munar

* Joan Bennàssar Payeras

* Mayra Macias López

* Isabel Maria Gost Ballester

* Francesc Melià Barceló

* Rafel Nigorra Gayà

REPRESENTANTS DE PARES I MARES

* Diego M. Riera Navarro

* Catalina Barceló Matas

REPRESENTANTS DELS ALUMNES

* David Mendoza Carrasco

* Jaume Rojo Pocoví

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

* Andreu Bover Bauzà