Aquests són els membres del Consell Escolar de l’IES Porreres: (Pendent de revisió)

PRESIDENT: Joan Ramon Xamena Vidal

CAP D’ESTUDIS: Consuelo Cubel Villanueva

SECRETARI: Joan Miralles Pericàs

REPRESENTANT APIMA: Joana Karmany Jaume

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Gaspar Móra

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

* Llorenç Vallespir Munar

* Joan Bennàssar Payeras

* Margalida Sampol Mas

* Isabel Maria Gost Ballester

* Gabriel Vich Vidal

* Joana Maria Tomàs Cardell

REPRESENTANTS DE PARES I MARES

* Diego M. Riera Navarro

* Joan Rosselló Julià

REPRESENTANTS DELS ALUMNES

* Nikol Ivanova

* Gabriel Mesquida Veny

* Miquel Rigo Coll

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

* Andreu Bover Bauzà