Aquests són els membres del Consell Escolar de l’IES Porreres: (Pendent de revisió)

PRESIDENT: Joan Ramon Xamena Vidal

CAP D’ESTUDIS: Consuelo Cubel Villanueva

SECRETARI: Joan Miralles Pericàs

REPRESENTANT APIMA: Joana Karmany Jaume

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Maria Antònia Veny Serra

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

* Llorenç Vallespir Munar

* Margalida Adrover Garau

* Margalida Sampol Mas

* Isabel Maria Gost Ballester

* Gabriel Vich Vidal

* Joana Maria Tomàs Cardell

REPRESENTANTS DE PARES I MARES

* Francisca Llaneras Rosselló

* Joan Rosselló Julià

REPRESENTANTS DELS ALUMNES

* Francisca Garí Blanch

*

* Gabriel Mesquida Veny

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

* Andreu Bover Bauzà