La Junta de delegats

Cada grup-classe té delegat/da i subdelegat/da que tenen la funció de representar el grup i vetllar pels seus interessos.