L’equip directiu està format per:

Joan Ramon Xamena Vidal (Director)
Joan Miralles Pericàs (Secretari)
Cristina Bauçà Ferrer (Cap d’estudis)
Miquel Gayà Florit (Cap d’estudis adjunt)