L’equip directiu està format per:

Joan Ramon Xamena Vidal (Director)
Joan Miralles Pericàs (Secretari)
Consuelo Cubel Villanueva (Cap d’estudis)
Miquel Gayà Florit (Cap d’estudis adjunt)