L’equip directiu està format per:

Joan Ramon Xamena Vidal (Director)

Joan Miralles Pericàs (Secretari)

Miquel Gayà Florit (Cap d’estudis)

Cristina Bauçà Ferrer (Cap d’estudis adjunta)