Erasmus+

El passat 28 de maig es varen fer públiques les resolucions de la convocatòria del programa Erasmus+
corresponents a l’acció clau 1 (KA1): Mobilitat de les persones amb motius d’aprenentatge. El projecte
“IES Porreres aprende en Europa”, presentat pel nostre centre, ha estat un dels projectes seleccionats i gaudirà d’una subvenció europea destinada a formació del professorat.
Gràcies a aquest projecte d’internacionalització de l’institut, un grup de docents viatjarà a Regne Unit i Finlàndia per realitzar diverses activitats de formació.
Els objectius d’aquest projecte són, entre d’altres, establir contactes amb professorat a l’exterior, millorar
el coneixement de l’anglès, aprofundir en noves metodologies i conèixer la realitat d’altres sistemes
educatius europeus amb prestigi.
Si voleu veure com transcorren les activitats d’internacionalització, podeu seguir el recorregut del
projecte fent clic aquí.