Circulars,  Oferta formativa i matrícula

Beques NESE curs 2022-2023

El termini per a sol·licitar les beques per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, finalitza el dia 30 de setembre de 2022. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través de la seu electrònica del Ministeri:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Així mateix també trobareu la informació i les instruccions per sol·licitar la beca al següent enllaç:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/